Utbildning

Behovet av utbildning sinar aldrig. Att i rätt miljö stimulera och ta till sig av nya kunskaper är något vi på InHouse Linderöd tagit fasta på.

”Experience never being old” – våra utbildningar bygger på mångårig erfarenhet av utbildningar, event och konferenser.

Alla utbildningar är anpassningsbara och kan mixas efter gruppen/individernas behov. Nedanstående utbildningar är förslag. Se det som ett delikat smörgåsbord där du och din grupp kan plocka av de godbitar som ni behöver.
Boka Susanne idag