Individuell presentation/framtställningsteknik coaching

Susanne hjälper dig att utveckla din framställning/presentationsteknik via storytelling.

Genom att utveckla ”storytelling” konceptet och powerpointbanta din presentation får du möjlighet att inte bara nå ut till din publik, kunder, åhörare, utan också nå ”in” och beröra, så att information och kunskap når motivationskärnan till handling och görande.

Workshops

Här hjälper Susanne till att i stora drag gå igenom hur en presentation blir mer mottagarvänlig. Genomgång av bland annat…

 • inledning
 • naturlighet
 • frågor
 • illustrationer
 • visuella hjälpmedel
 • kroppsspråk, röst, tonfall, mimik
 • entusiasm
 • värme och känsla
 • praktiskt värde
 • pp-banta
 • avslutning att minnas

Privat coaching

Tillsammans går vi igenom presentationen för ett specifikt tillfälle.

Med ett coachande arbetssätt får du hjälp att hitta balansen mellan bild, berättelse och information.

Hitta beröringspunkter så att kommunikationen inte blir en envägskommunikation utan når fram till mottagare.

I detta upplägg är Susanne också med i ”skarpt läge” och ger feedback.