Vad handlar utbildningarna om?

Mer djupgående insikter om hur vi som individer och organisationer kan förändra vår attityd och inställning och skapa ett positivt arbetsklimat där energi och kreativitet flödar. Hur medarbetare och ledarskapet blir en positiv symbios som leder till framgång.

Exempel på upplägg och innehåll:

Personlig utveckling 1-2 dagar

 • hur skapar vi en god självkänsla som vuxna?
 • vad är skillnad på självkänsla – självförtroende?
 • hur motivation blir livets kärna?
 • hur vi river fördomar – genom ”människokunskap”
 • hur du identifierar dina rädslor!

Säljande beteende gentemot kund och medarbetare 1-2 dagar

 • varför köper kunden?
 • lär dig använda Discmodellen personlighetsanalys!
 • vilken köpkod har kunden?
 • varför är harmoni på jobbet viktig för säljkåren?
 • hur värderingar och attityder påverkar din kund?
 • hur hjälper social kompetens säljare?
 • relationskunnande – nyckeln i säljmötet. Hurdå?
 • vad ditt kroppsspråk avslöjar!
 • din röst – ett säljande redskap – hurdå?

Undvik stressen – genom balansmedvetenhet 1-2 dagar

 • varför stressar vi?
 • hur du lär dig inventera dina tidstjuvar?
 • varför planera för mindre stress?
 • hur du lär dig säga nej!
 • erövra nuet – stanna upp och lyssna på dina egna behov – genom meditation
 • hur vi utvecklar balansmedvetenhet
 • undvik relationsrelaterad stress genom att skapa goda relationer
 • lär dig se helhetsperspektivet
 • hur du lyssnar på kroppens signaler – i tid.

Att tala inför grupp/presentationsteknik/framställningteknik/berättarkonst 2 dagar

 • vad kännetecknar en god talare
 • hur du lär dig nå ”hjärtat” hos din publik
 • varför entusiasm smittar
 • använd, träna rösten som ditt främsta redskap
 • kroppsspråkets betydelse i framställningskonsten
 • hur humorn blir din vän

Ledarskap i praktiken – 2 dagar

 • hur utvecklar man självledarskap?
 • hur når vi effektmål tillsammans?
 • mina första ledare – vad har format mig?
 • hur är mina kommunikativa förmågor som ledare?
 • vad innebär trygghet i teamet?
 • vad innebär det att delegera? Varför så viktigt?
 • hur ger jag en uppriktig framtoning?
 • hur du ser skillnad på chefsskap/ledarskap!
 • hur humorn hjälper dig i ledarrollen!

Att veta men inte göra… – Hur du som ledare kan gå från vetskap till handling

 • hur kan du själv föregå med gott exempel
 • varför kulturen har betydelse ?
 • analyser vilken företagsfilosofi som råder?
 • kunskap växer ur handling och undervisa andra – hur gör man?
 • varför åtgärder är bättre än eleganta planer!
 • hur misstag kan hjälpa medarbetare framåt?
 • vad innebär vikänsla? Hur skapas vikänsla?
 • hur vi undviker internkonkurrens och varför?

Upplägg

Varje utbildning är byggd på gruppens interaktion och övningar i praktiken, med workshops, filminspelning, bikupeform, grupparbete och andra aktiviteter för att göra utbildningar relevanta och få bestående mätbara effektfulla resultat.

För behovsanpassat upplägg. Ring idag. Vi ordnar allt från ax till limpa.
0708-55 77 99

Ledarskapsutbildning

Köp Onlineutbildningen Del 1: Min utveckling som ledare hur självinsikt blir vägen till självledarskap vilka var mina första ledare – vad ...

Läs mer

Presentationsteknik

Del 1: Presentationsteknik – hårdvara disposition avhandling avslutning – knyt ihop säcken tekniska hjälpmedel/mikrofon/pp dator ...

Läs mer

Personlig utveckling

Personlig utveckling –en livslång resa att skapa en god självkänsla som vuxen! hur självförtroende hjälper dig växa varför självinsikt ...

Läs mer

Utbildning

Behovet av utbildning sinar aldrig. Att i rätt miljö stimulera och ta till sig av nya kunskaper är något vi på InHouse Linderöd tagit fasta ...

Läs mer

Konflikthantering

Konflikthantering vad är en konflikt? hur börjar det? hur olikheter påverkar konfliktkänslan röd, gul, grön, blå – vad gör skillnad? ...

Läs mer

Teambuilding

Hur blir man ett bra team? Vad kännetecknar ett team som fungerar? I denna utbildning så blandas teori och praktik. Redskap och övningar gör ...

Läs mer

Storytelling

Genom att utveckla storytelling når du inte bara ut till din målgrupp, utan du når också ”in”. När en historia berör skapas emotionella ...

Läs mer

Vill du boka Susanne eller ringa för att få råd?