Teambuilding

Hur blir man ett bra team? Vad kännetecknar ett team som fungerar?

I denna utbildning så blandas teori och praktik. Redskap och övningar gör att vi speglar oss själv och ser vad min roll i teamet är och hur jag kan göra förändringar så att min plats i teamet blir produktiv.

Exempel på övningar

Matlag, bollspel, tiokamp, skogövningar, knep och knåp.

Syfte

Redskap och övningar gör att vi speglar oss själv och ser vad min roll i teamet är och hur jag kan göra förändringar så att min plats i teamet blir produktiv.
Boka Susanne idag