Innehåll och upplägg till utbildning Presentationsteknik/estradör och berättarkonst

Del 1: Presentationsteknik – hårdvara

 • disposition
 • avhandling
 • avslutning – knyt ihop säcken
 • tekniska hjälpmedel/mikrofon/pp dator
 • anpassa innehåll efter publik/li>
 • pp innehåll, användningsområde
 • ljussättning

Del 2: Presentationsteknik – estradör/berättarkonst – mjukvara

 • kroppsspråk
 • mimik
 • ögonkontakt
 • anekdoter som når hjärtat
 • illustrationer som skapar mentala bilder
 • andning/röst
 • 100% närvaro

Upplägg

 • individuell disposition upplägg
 • övning grupp
 • inspelning
 • feedback
 • återkommande övningsuppgift under längre tid

Under alla år jag varit ute som talare och föreläsare, har frågan uppkommit. Hur började allt? Hur har du lärt dig?

Hade någon sagt till mig när jag var i 20 årsåldern att jag skulle bli en professionell talare så hade jag nog skrattat.
Jag var osäker, blyg, hade dålig självkänsla.

Livet tog en vändning, jag hamnade i botten och från botten kan man bara klättra uppåt.
En del av den klättringen var att dela med mig av mina dyrköpta erfarenheter, med motivet att hjälpa andra.

Det har varit min mission i över 25 år.

Bli en bra talare!

Jag delar gärna av mig av den erfarenhet som närmare 10 000 föreläsningar/utbildningar gett mig genom åren. Sååå….

Var dig själv! Se till du kan ditt ämne. Känn in publiken.
Se över din andning.
Kroppsspråk, gester och mimik förmedlar känslor.
Rösten framhäver nyanser i ditt budskap. Glöm inte pausa, låt tystnaden få infinna sig, då kommer publiken få tid att reflektera över ditt budskap.

Låt humorn vara med. Bjud på dig själv.
Bjud in publiken.

Låt dina åhörare få känna att du uppskattar dem.

Låt din entusiasm smitta av sig på din publik.

Se det som en gåva att få förmedla tankar, idéer och erfarenheter till andra, men också ansvar.

Låt Susanne erfarenhet som talarcoach visa vägen. Ring idag.
0708-55 77 99
Boka Susanne idag