Innehåll och upplägg utbildning Personlig utveckling.

Personlig utveckling –en livslång resa

 • att skapa en god självkänsla som vuxen!
 • hur självförtroende hjälper dig växa
 • varför självinsikt är grunden för utveckling
 • hur motivation blir livets kärna
 • hur du fördomar rivs – genom ”människokunskap”
 • lär dig identifiera dina personliga rädslor
 • vilket ledarskap har format mig? Hur har det påverkat mig?
 • varför förnöjsamhet är en tillgång?
 • sluta oroa dig börja leva!
 • hur givande leder till lycka!
 • hur du blir en konfliktsanerare
 • hur du hittar balansen
 • glöm inte humorglasögonen
 • hur du utvecklar emotionell intelligens/social kompetens
 • utveckla dina kommunikativa förmågor
 • hur lyssnande och inkännande blir en del av din utveckling?

Upplägg

 • föreläsning
 • reflektion
 • gruppövningar
 • coaching
 • workshop
 • gruppdiskussioner
 • individuella övningar

Livet är en process, en gåva som vi personligen kan ta vara på och utveckla i den riktning vi vill.

Varför personlig utveckling?

Att se helhetsflödet, hur våra tankar, känslor, och vårt fysiska jag hänger samman och hur vi själva kan skapa ett ”må bra” befinnande genom självinsikt. När vi ser oss med det så kallade tredje ögat får vi också förståelse över att just jag blev jag? Hur jag uppfattas av andra? När mår jag som bäst?

I den personliga utvecklingen ligger också förmågan att vara en givare. Vi mår bra av att ge. Det är en universell lag.

Förnöjsamhet, att ha en tacksamhetskänsla för både stort och smått, ligger också i den personliga utvecklingens mantra

Därför är det viktigt att utvecklas

När vi inser att vi inte ”bara är såna” utan kan hitta vägar att utvecklas, lära och förnya våra tankemönster, ökar också vår energi och livsglädje.

Vägen till lycka och framgång är att se hur vi tänker. Fastnar vi i negativa tankar och hjulspår så utvecklas negativism och bitterhet, som till slut också påverkar vår hälsa.
Susanne berör, ger insikter om hur personlig utveckling, och självledarskap, kantas av både glädje och sorg. Med egna erfarenheter tar hon med oss på sin personliga utvecklingsresa.

Vill du veta mer? Ring gärna idag.
0708-55 77 99
Boka Susanne idag