Innehåll och upplägg utbildning organisationsutveckling/kompetensutveckling

Köp Onlineutbildningen

Organisationsutveckling/kompetenstutveckling – en ständig process

 • hur är strukturuppbyggnaden?
 • från ”ax till limpa” varför nödvändig kunskap?
 • inventera nuläget hur gör vi det?
 • vad kostar varje medarbetare egentligen?
 • lär dig hur systemfaktorer påverkar vardagen
 • vilken målsättning organisationen?
 • målstyrningens syfte och hur vi kommer framåt
 • se över vilka kompetensområden som måste stärkas
 • vem ska göra, vad och varför?
 • hur organisation, grupp, individ når samverkan
 • coachande ledarskap i tillväxt – varför?

Upplägg

 • research
 • workshop
 • grupparbete
 • individuella övningar
 • bikupa

Med kraftfulla verktyg, som den erfarna inspiratör, handledare och utbildare Susanne är, leder hon denna utbildning framåt, så att deltagarna får AHA-upplevelser och en delaktighetskänsla i organisationen.

Så utvecklar du kompetensen i hela organisationen

Coachande ledarskap är redskapet för att nå kompetensutvecklingens fulla potential för både chefer och medarbetare. En positiv helhetssyn. Hur det fungerar?

I denna utbildning läggs tonvikten vid att medarbetarna får en inblick i organisationsstrukturen, hur allt hänger ihop.
Att se helheten gör att engagemang, närvaro och arbetsglädje blir en betydande del av organisationen och är ett effektivt verktyg i ett konkurrensinriktat samhälle.

Medarbetarna får en känsla av sammanhang och delaktighet. En viktig del för att kunna motverka stressrelaterade problem och psykisk ohälsa.

Omsätt teori till praktik

När kunskapen om helheten finns, sätts också de individuella kompetensområdena på plats och var en har möjlighet att se sin egen roll förstärkas. Både ”mjuka” värden, men även då faktabaserade kunskaper som behövs i vårt snabba kunskapssamhälle.

Det coachande ledarskapet följer organisationsutveckling och kompetensutveckling på ett stödjande sätt. Där varje individ har möjlighet att nå sin potentiella utveckling.

Något som stärker utvecklingen i organisationen men ökar också säkerhet, och självförtroende hos medarbetarna.

En organisation som har som motto att leda människor till att må bra är framtidens organisationer och företag.

Ring så berättar vi mer.
0708-55 77 99
Boka Susanne idag