Innehåll och upplägg utbildning ledarskapsutbildning:

Köp Onlineutbildningen

Del 1: Min utveckling som ledare

 • hur självinsikt blir vägen till självledarskap
 • vilka var mina första ledare – vad har format mig
 • hur du inventerar dina kommunikativa förmågor
 • hur du skapar trygghet i teamet
 • hur ärlig, uppriktig framtoning ger positiv effekt
 • vad är skillnad på chefsskap/ledarskap
 • hur humorns kraft i ledarrollen hjälper dig

Del 2: Ledare i praktiken

 • hur vi skapar effektfulla mål tillsammans
 • hur du får andra att växa genom att delegera
 • hur gemenskap skapas
 • hur får du andra att växa i förändringar

Upplägg

 • workshops
 • mindfulness
 • individuella övningar
 • personlig coaching
 • gruppdiskussioner/övningar

Utbildningen är indelad i två delar. Den första ur ett personligt självledarskapsperspektiv.
Den andra delen hur vi applicerar det på våra medarbetare.

Susanne har många års erfarenhet av leda och hålla ledarskapsutbildningar.
Förmågan att se sambandet, arbetsglädje och ledarskap, gör att hennes kurser i coachande ledarskap har blivit omåttligt populära.

Ledarskapsutbildning som passar alla grupper

Ledarskapets principer är desamma om du ska leda en liten grupp eller en stor organisation.

Självledarskap är grunden för framgång, och leda människor.

Ett gott ledarskap bygger på att skapa goda relationer.
Att i sitt ledarskap väva samman kompetensutveckling med ett inspirerande klimat, där var och en kan lyftas och se sitt värde, sin utveckling som en del i ett större sammanhang.

Som en dirigent

Dirigenten och symfonikorkestern som metafor.
Musikverket som spelas är givet.
Dirigentens engagemang, ledarskap och inspiration är avgörande för slutresultatet.

Förmågan att se helheten, men också att se varje instruments och musikers avgörande roll, är avgörande för ett framgångsrikt resultat.
Ibland när det behovet finns dirigerar han med varsam hand. När det krävs kraft och energi, dirigerar han och använder det som ett kraftfullt verktyg.

Den främsta förmågan för en framgångsrik dirigent är att lyssna.
Den gemensamma nämnaren för alla framgångsrika ledare är just det, att lyssna.

Nyfiken? Låt Susanne själv berätta. Ring redan idag.
0708-55 77 99
Boka Susanne idag