Innehåll och upplägg utbildning konflikthantering:

Konflikthantering

 • vad är en konflikt?
 • hur börjar det?
 • hur olikheter påverkar konfliktkänslan
 • röd, gul, grön, blå – vad gör skillnad?
 • lär dig kommunikationens alfa och omega
 • personlig utveckling ger dig redskap i konflikthantering. Hur då?
 • ta hjälp av coaching – varför?
 • principer bakom hantering av konflikter – vilka?
 • hur man blir en konfliktsanerare?
 • träna din emotionella intelligens!
 • firomodellen – ger en verktyg till förståelse –hur?

Upplägg

 • gruppföreläsning
 • rollspel
 • dialog
 • workshop
 • självcoaching

Vi vet att dålig stämning på jobbet, osämja och relationsproblem leder till konflikter, som inte gagnar arbetsglädje eller energi.
Många undersökningar visar att relationsstörningar både i arbetslivet och privat leder till ohälsa.
Den psykiska ohälsan i samband med mobbing och konflikter är enorm och det finns inga enkla lösningar att lösa detta gigantiska samhällsproblem.
Att se hur och varför konflikter uppstår är en viktig kugge i sammanhanget och att den enskilda medarbetaren få se sin roll är avgörande för att kunna lösa konflikter.

Konflikthantering i arbetslivet och privat

Även i privata sammanhang är dessa insikter viktiga. Att lära sig vara en konfliktsanerare är något vi bär med oss oavsett var eller vem vi har i vår närhet.

Att leva med konflikter oavsett om de är små eller stora ökar inte på vårt må väl befinnande.

Principerna att kunna lösa konflikter är desamma, oavsett om det är kollega, eller det är en partner, släkting eller vän.
Hur vi lär oss tillämpa principerna är avgörande. Det räcker inte med att veta.
Vetskap utan handling leder ingenstans.

Susanne ger dig verktygen att hantera dina konflikter

Att skapa ett motiverande klimat som gör att vi eliminerar att problemen går så långt att det leder till konflikter är Susannes signum.

Med gedigen erfarenhet som föreläsare i kommunikation, lotsar Susanne oss framåt hur vi kan utveckla konflikthantering på jobbet, i arbetslivet, men också privat.

Kontakta oss så berättar Susanne mer.
0708-55 77 99
Boka Susanne idag