Vad är gruppcoaching?

Köp Onlineutbildningen

Gruppcoaching är effektfullt när dialog och kommunikation är ett måste för att gruppen ska kunna se var vi står idag och hur vi går vidare framåt.

I en grupp där det finns en coach som är van att hålla i trådarna hjälper det till att ”alla kommer med i båten”.

Det handlar om att på ett öppet och ärligt sätt se vad som händer i gruppen och skapa en kollektiv självinsikt.
Den kollektiva självinsikten, skapar en plattform som alla är överens om.

 • en workshops med mindre grupper 4-8 personer resonera sig fram för en gemensam plattform som gäller vad som inte är okej för den arbetsmiljön.
 • nulägesanalys som definierar vad som positivt och som kan stärka den gemensamma självkänslan, men också göra en ärlig analys vad som kan förbättras, och rentav måste förbättras.
 • visionsövning. Hur vill vi att vår arbetsplats ska se ut om 1 år? Hur kommer vi dit? Vilka redskap, verktyg, förändringar behöver vi för att komma dit?
 • ”Kontrakt” skrivning av vad den gemensamma gruppcoachingen lett fram till. Ett gemensamt dokument.

Kommunikation

 • hur kommunicerar vi
 • vad kommunicerar
 • till vem kommunicerar vi
 • hur ditt kroppsspråk avslöjar dig
 • ditt tonfall har betydelse – hurdå?
 • välj dina ord

Arbetssätt

 • workshop
 • individuella övningar
 • se sin egen roll i gruppen
 • emotionell intelligens
 • social kompetens

Förändringsarbete och grupputveckling

Genom att stärka ”vi-känslan” påverkas arbetsmiljön positivt och ett ökat engagemang blir uppenbart.

Gruppcoaching är ett effektivt instrument och att handleda sin grupp till en ärlig kommunikation, eliminerar mycket missförstånd och problem.

Gemensamma mål, ett inspirerande klimat gör att utmaningar för grupputveckling blir en succé.

Kontakta oss redan idag, för skräddarsydda utbildningar i gruppcoaching och grupputveckling. Oslagbart verktyg för dig som verksamhetschef att leda gruppen framåt mot uppsatta mål.

Som erfaren föreläsare i kommunikation, hjälper Susanne gruppen framåt i processen.
Ring redan idag.
0708-55 77 99
Boka Susanne idag