Vad handlar utbildning förändringsarbete och stresshantering om?

Undvik stress – genom balansmedvetenhet för individ

 • varför stressar vi?
 • hur du inventerar dina tidstjuvar
 • planera för mindre stress
 • hur du lär dig konten att säga nej
 • att erövra nuet genom meditation och reflektion
 • hur du utvecklar mindfulness
 • hur du bestämmer dig för digital detox
 • varför lyssna på kroppens signaler i tid!

Förändringsarbete/stress i organisationer

 • hur utveckla tydlig kommunikation i en digitaliserad värld?
 • varför och hur effektmålet ska nås ut till alla
 • hur vi involvera alla medarbetare
 • låt engagemang och uppmuntran leda riktningen – hurdå?
 • varför kontroll och uppföljning är så viktigt!

Vi lever i förändringarnas tider. Vi kan inte sia om framtiden, men en sak vet vi, vi måste rusta oss för förändringar och se det som en del av livet. Nu och framåt.

Var rustad för stresshantering

I våra företag och organisationer pågår ett ständigt förändringsarbete.
Omorganisationer och högt satta mål att nå lönsamhet gör att den lilla människan i organisationen ibland inte hänger med.

Beslut fattas som snabbt ska genomföras.

Med ett tidigt kommunicerande ut till medarbetarna eliminerar man till viss del oro, ängslan och stress.

Hur man som chef och ledare hanterar det är avgörande för att få lojala medarbetare med på banan.

Hur rustar vi organisationen och ”mota Olle i grind” så att stressrelaterade problem hos medarbetarna inte blir alltför uppenbara?

Stress

Stress är en folksjukdom och påverkar oss på alla sätt. Våra tankar, våra känslor och vår fysiska och psykiska hälsa.

Förändringar i arbetslivet påverkar våra stresshormoner och den psykiska ohälsan anser många är ett resultat av att förändringstakten går allt snabbare.

Rusta chefer och ledare med redskap att använda i förändringsarbetet på ett tidigt stadium – hjälper individ, grupp och organisation att hantera vardagen på ett bra sätt även långsiktigt.

Omständigheter i vår personliga sfär påverkar oss också.
Så hur hittar vi balansen och kan motverka stress?

Balans mellan arbete, familj, hälsa.
Balans mellan tankar, känslor, fysiska och andliga behov.

När självinsikt, självkänsla och självförtroende blir viktiga verktyg hanterar vi förändringar och stress på ett bättre sätt. Hur?

Hör av dig redan idag så berättar jag mer.
0708-55 77 99
Boka Susanne idag