Vad handlar utbildningarna om?

Mer djupgående insikter om hur vi som individer och organisationer kan förändra vår attityd och inställning och skapa ett positivt arbetsklimat där energi och kreativitet flödar. Hur medarbetare och ledarskapet blir en positiv symbios som leder till framgång.

Upplägg

Varje utbildning är byggd på gruppens interaktion och övningar i praktiken, med workshops, filminspelning, bikupeform, grupparbete och andra aktiviteter för att göra utbildningar relevanta och få bestående mätbara effektfulla resultat.

För behovsanpassat upplägg. Ring idag. Vi ordnar allt från ax till limpa.
0708-55 77 99

Storytelling

Genom att utveckla storytelling når du inte bara ut till din målgrupp, utan du når också ”in”. När en historia berör skapas emotionella ...

Läs mer

Ledarskapsutbildning

Köp Onlineutbildningen Del 1: Min utveckling som ledare hur självinsikt blir vägen till självledarskap vilka var mina första ledare – vad ...

Läs mer

Presentationsteknik

Del 1: Presentationsteknik – hårdvara disposition avhandling avslutning – knyt ihop säcken tekniska hjälpmedel/mikrofon/pp dator ...

Läs mer

Personlig utveckling

Personlig utveckling –en livslång resa att skapa en god självkänsla som vuxen! hur självförtroende hjälper dig växa varför självinsikt ...

Läs mer

Konflikthantering

Konflikthantering vad är en konflikt? hur börjar det? hur olikheter påverkar konfliktkänslan röd, gul, grön, blå – vad gör skillnad? ...

Läs mer

Teambuilding

Hur blir man ett bra team? Vad kännetecknar ett team som fungerar? I denna utbildning så blandas teori och praktik. Redskap och övningar gör ...

Läs mer

Vill du boka Susanne eller ringa för att få råd?