Föreläsningar

Vad handlar föreläsningarna om

Mjuka värden.
Hur är vi mot varandra? Hur bemöter jag mina kolleger? Vad har det att göra med den arbetsmiljö vi lever och verkar i?
Självinsikt som påverkar min attityd till engagemang och arbetsglädje.
Från olika synvinklar.

Energi, arbetglädje – ingen tillfällighet

 • positiva tankar – gör skillnad – hurdå?
 • hur vårt bemötande blir en tillgång!
 • dags att inventera dina tidstjuvar
 • hur oro påvkerar din energi!
 • hindra rädslan innan rädslan hindrar ej
 • hur få framtidstro?
 • hur givande blir ett förhållningssätt till livet
 • må bra befinnande – hur får jag det?

Friska relationer – friska arbetsplatser

 • hur skapas vi vikänsla?
 • bekräfta genom att hälsa – hur gör vi det?
 • hur vi utvecklar kreativitet tillsammans
 • lös konflikter – tala med den det gäller!
 • hur skapar vi rutiner för en god arbetsmiljö?

”Tack – jag är nöjd” – hur är det möjligt?

 • vilket väljer vi -jaga lycka eller finna lycka?
 • vad innebär det att vara förnöjsam?
 • hur kan vi dämpa oro?
 • det man sår får man skörda? Hur då?
 • hur man blir lösningsorienterad!
 • hur blir man en en konfliktsanerare?
 • lär dig säga Nej!

Din attityd – ditt ansvar

 • hur vår attityd påverkar omgivningen
 • vems ansvar är din attityd?
 • att välja attityd – ett val! Hur då?
 • hur påvkerar vår kommunikation vår attityd?
 • vad kroppsspråket egenligen säger!
 • hur kan emotionell intelligens hjälpa oss med vår attityd?

Personlig utveckling

 • hur vi kan skapa en god självkänsla som vuxen
 • vårt självförtroende en livslång process – hurdå?
 • stärk motivationen!
 • hur du river fördomar – med ”människokunskap”!
 • varför identifera sina personliga rädslor?

Att tala inför grupp/presentationsteknik /berättarkonst

 • hur du når hjärtat!
 • välj de argument som går hem
 • hur utvecklar man entusiasm?
 • vad innebär det att modulera rösten?
 • vilken betydelse har ditt kroppsspråk?
 • varför fungerar humor?

Undvik stress – genom balansmedvetenhet

 • varför stressar vi?
 • vilka tidstjuvar kan du identifiera?
 • hur vi planerar för mindre stress?
 • hur du lär dig säga nej!
 • lär dig erövra nuet! Genom meditation och reflektion
 • hitta din mindfulness!
 • vad innebär digital detox för dig?
 • hur du lär dig lyssna på kroppens signaler!

Tidsåtgång

Tidsåtgången är alltid anpassad efter resten av programmet. Det kan vara allt från 15 min till en heldag. Mer djupgående se utbildningar.

Målet är ändå det samma, oavsett tid.
Behovsanpassad tid, behovsanpassat innehållet. Behoven styr.

Kontakta redan idag så får du mer information om hur ett upplägg kan se ut.

0708-55 77 99

Vill du boka Susanne eller ringa för att få råd?