Föreläsa eller göra en presentation – vad skiljer?

Talarbranschen har vuxit. Enormt.

För 25 år sedan när jag började min karriär som föreläsare kunde resonemanget låta så här:

”Vad gör du?”

”Jag är ute och föreläser”

”Vad gör man då?”

”Jag pratar inför grupper”

”Aha”

Det var då det. Nu är föreläsaryrket ett begrepp, ett yrke.

Men ändå kommer diskussionen upp ibland – vad som skiljer en föreläsarkonst från en presentation, och vad är det i så fall som gör att föreläsarkonsten just är en konst?

Hur lär man sig presentera med föreläsarkonsten som en smakfull ingrediens i en presentation?

Hade varit härligt att höra era tankar om det…