Flytande och inte ”eh”, hum”, ”öh” hur gör man då?

Blir alldeles varm i hjärtat när jag ser, hör och får ta del av alla duktiga föreläsare som finns i vårt land, ja, i hela världen.

Kunskapsförmedling i kolossalformat.

Vilken skatt.

Människor som har modet, kraften och kunskapen att förmedla, tankar och ord, som kan entusiasmera, engagera, väcka liv hopp och lust hos de som lyssnar.

Förbundet med ansvar. Att förmedla tankar, värderingar som är hållbart. För dig, mig och respekt för de som tar sin tid, att lyssna och reflektera.

Ibland behövs tips och råd, så de fina lärdomarna, tankarna inte fastnar i ”tekniska missöden”.

Hur får man ett flytande framförande i en föreläsning? Så att ord och ordgrupper kommer i en jämn ström?

Varför är det så viktigt?

Om inte så kommer ordgrupperna fyllas ut av ”öh”, ”eh” och andra utfyllnadsord som ”liksom”, ”alltså” och ibland svordomar…

Varför är det viktigt att ha tankarna ordnade i en framställning?

De som lyssnar börjar tappa fokus och börjar ”vandra” . missförstånd kan uppstå. Det som sägs blir inte övertygande.

Hur gör du för att ditt framförande ska vara flytande?